ÜYELİK SÖZLEŞMESİSitemizi kullanmadan ve sitemize üye olmadan önce lütfen aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.
www.gidaormani.com internet sitesini kullanarak yaptığınız alışverişler ve/veya diğer işlemler, aşağıda yer alan Üyelik Sözleşmesi ve ayrıca bu sözleşme ile çelişmemek koşuluyla gereken noktalarda onaylamanız istenecek Mesafeli Satış Sözleşmesi ve sitemizde bulunan diğer sözleşmelerde yer alan ek şartlara tabi olacaktır. www.gidaormani.com sitesinden alışveriş yapmanız veya www.gidaormani.com sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

1. Taraflar

a) www.gidaormani.com internet sitesinin işletmecisi olan ve faaliyetlerini yürüten Tepecik Mahallesi Tepecik Caddesi No:70 Seferihisar İzmir adresinde mukim GO Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “Firma” olarak anılacaktır).

b) www.gidaormani.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu, www.gidaormani.com internet sitesinin kullanım ve üyelik şartlarının belirlenmesidir.
 

2.1 Tanımlar

FİRMA: www.gidaormani.com sitesinin işletmecisi olan, adresi ve detayları yukarıda belirtilmiş olan GO Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni ifade eder.

SİTE: www.gidaormani.com web sitesidir.

KULLANICI: www.gidaormani.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

ÜYE: Firma’dan ürün ve/veya hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak www.gidaormani.com sitesine üyeliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir. “Üye adı” Üye’ye özeldir ve aynı üye adı iki farklı Üye’ye verilmez.

İÇERİK: www.gidaormani.com sitesinde ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsan ve işitsel imgelerdir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.gidaormani.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerin tamamı ya da bir kısmıdır.

 

 

3. Genel Şartlar ve Hükümler

3.1. Üye, www.gidaormani.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Firma’nın ya da Site’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini, böyle bir durumda üye bilgilendirilmeksizin hesabının kapatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Site’ye üyelik girişi için kullandığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve sorumluluğu bizzat kendisine aittir. Aksi halde oluşabilecek güvenlik ihlallerinden, veri kayıplarından, donanım ve cihaz zararlarından vb. Firma ve/veya Site sorumlu tutulamaz. Üye’nin bilgilerini kullanarak başka bir kişi tarafından yapılan alışverişlerde Firma’ya yapılacak tüm ödemelerden Üye sorumludur. Bu durumlarda doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Firma’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Site’nin ve Firmamızın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.gidaormani.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. www.gidaormani.com sitesi üyesi olan herkese açık bir sitedir ve aksi belirtilmedikçe tüm üyeler için ücretsizdir. Üye, www.gidaormani.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Üye, SİTE’yi yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanmayı ve bu hükümleri ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhür eder. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. ÜYE’nin herhangi bir faaliyeti ya da ihlalinden doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5. www.gidaormani.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin FİRMA ya da SİTE ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Firmamız ve/veya Sitemizin, beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Site, Firma’mızın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Firma bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Site’nin diğer internet sitelerine veya mobil uygulamalara bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ve uygulamalara ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir. Site’den herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinin veya uygulamalarının kullanımı sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Firma sorumlu değildir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Firma bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Firma’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Firma’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Firma’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.gidaormani.com internet sitesindeki yazılı ve tasarım, ve tüm bilgi, resim, Gıda Ormanı markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, yazılı-elektronik-grafik vb. sunulan tüm veriler, uygulanan satış sistemi, iş modeli dahil tüm materyaller ve bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Firma ’ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ilgili kanunlarca korunmaktadır; tüm bu materyaller kaynak gösterilmeden ve önceden izin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, başka bir dile çevrilemez, dağıtılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez; Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Site’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Burada açıkça belirtilen ye da belirtilmeyen tüm aksi hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

3.11. Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için üyenin ve/veya kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12. Firma, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Site’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Firma’dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.13.- Site’ye girilmesi, Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, işbu sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin ya da iletişim gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Firma sorumlu değildir.

3.14.- Sitemize ödeme amaçlı girilen bilgilerin ve ödeme işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Firmamız ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmaktadır. Tüm kredi kart işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak Üye ile ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları arasında gerçekleştirilir ve kredi kartı şifresi gibi kritik bilgiler Firma veya bir başka kullanıcı ya da üye tarafından görüşemez ve kaydedilemez.

3.15. Firma, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma veya duraklatma, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.16. Firma, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.17. Firma, Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgileri toplayabilir.

3.18.Firma, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Firma’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Firma ve Site üye ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.19. Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta, Firma ve Site’ye ait defter, belge ve bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK maddelerine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.20. Firma, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kayıt ve sipariş formlarında belirtilen veya daha sonra kendileri tarafından güncellenen iletişim ve diğer kişisel bilgilerini, Üye’nin Site’ye erişimi için kullandığı cihaz, tarayıcı, zaman, eriştiği sayfalar, IP adresi gibi bilgileri Firmamız sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru, pazarlama ve istatiksel çalışma gibi faaliyetler için kullanabileceğini ve iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla Üye’ye iletişim, pazarlama, bildirim vb. amaçlarla ulaşma hakkı bulunduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesini kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe kabul ve beyan etmektedir.

 

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Firma tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Firma, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

 

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili gönderilecek tüm bildirimler, üyenin üyelik formunda belirttiği adres ve e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği bu adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, değişmesi durumunda 5(beş) gün içinde diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu iletişim kanallarına yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

 

 

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Site’den alışveriş etmeniz veya Site’deki herhangi bir bilgiyi kullanmanız halinde bu Üyelik Sözleşmesi’ndeki tüm koşulları kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek adına sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.