MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : GO Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi : Tepecik Mah. Tepecik Cad. No:70 Seferihisar, İzmir
Telefon :05332772172
Fax :-
E-mail:[email protected]

1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı : 
Adresi:
Telefon:
E-mail:

 
İş bu ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmekle ALICI sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, varsa kargo ücretini ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 2- TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait www.gidaormani.com adlı internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.gidaormani.com internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL/ÜRÜN/ÜRÜNLER: Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayrı maddi malları ifade eder.
MADDE 3- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.gidaormani.com internet sitesinden (bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Malın / Ürünün / Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. İş bu mesafeli satış sözleşmesini kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu ürünlerin niteliğiyle, bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ile ilgili detaylar hakkında bilgilendirildiğini ve siparişiyle ilgili ödeme yükümlülüğü altına gireceğini peşinen kabul eder.

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/ÜRÜNLER/HİZMET

Tarih : 13.08.2023 17:18:03
 
Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 
   


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

MADDE 5- FATURA BİLGİLERİ
 
Banka havalesi veta EFT ile yapılan ödemelerde faturanın düzenlendiği kişi veya kurum ile ödemenin gönderildiği hesabın sahibi aynı olmalıdır. Fatura, sipariş teslimatı sırasında sipariş ile birlikte ve/veya e-posta yolu ile teslim edilecektir.

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER
6.1- ALICI, SATICI’ya ait SİTE'de sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmesi ile ALICI, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2- ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı olarak belirtilmemiş ise siparişinin hazırlanıp kargoya verilmesi için önce bedelinin tamamen ödenmiş olması gerekmektedir. Havale/EFT yöntemi ile ödemesini yapmayı seçtiğiniz siparişlerinizde, 3 iş günü içinde ödemesini yapmadığınız siparişiniz sistemimiz tarafından iptal edilecektir. Bu durumda ortaya çıkacak sorumluluklar müşteriye aittir. Havale işlemini gerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini [email protected] e-posta adresine iletiniz.
6.3- Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşuluyla ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Teslimat ve fatura adres detaylarının tam ve doğru bir şekilde beyan edilmesi ALICI’nın sorumluluğundadır.
a) SATICI, ürünleri anlaşmalı kargo firması aracılığıyla göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması halinde, ALICI’nın ürününü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen en yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.
b) Siparişin dahilindeki ürün/ürünler, stoklar dahilinde ise en geç (7) yedi gün içerisinde kargo firmasına teslim edilir. Kargo firmaları, teslim aldığı gönderileri, teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte, normal şartlar altında ortalama 2-3 iş günü içerisinde teslimat adresine ulaştırmaktadır.
6.4- Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.), aksi açıkça belirtilmediği sürece ALICI’ya aittir. SATICI, ALICI’nın siparişinin ebat ve ağırlığına bağlı olarak ortaya çıkan teslimat masraflarını, siparişin tamamlanması esnasında fatura toplamına “Kargo ücreti” satırında ayrı bir kalem olarak ekleyerek ALICI’nın ödeyeceği toplam tutara dahil eder. SATICI, satış anında yürüttüğü ve SİTE’de şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.
6.5- Ürünlerin teslim anında TESLİMAT BİLGİLERİNDEKİ KİŞİNİN adresinde bulunmaması ve/veya adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda, SATICI siparişin teslimatını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firmasıyla temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Bu hallerde, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. Ürünün kargo şirketinde bekletilmesi ve/veya SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşacak giderler de ALICI’ya aittir.
6.6- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam ve uygun bir şekilde, işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7- ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, hasarlı ve ayıplı bir mal geldi ise SATICI’ya derhal bu durumu bildirecek ve kargo şirketine durumun tespit edildiği bir tutanak tutturarak teslim almayacaktır. ALICI tarafından teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
6.8- ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olmasının şart olduğunu kabul ve beyan eder. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ve/veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI’nın ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.9- SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
6.10- ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.11- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile ve/veya sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin herhangi bir nedenle imkansızlaşması halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ALICI’nın havale/EFT ile yaptığı ödemeler 14 gün içinde gönderici hesaba iade edilir; ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra azami 10 gün içerisinde kullanılan kredi kartına iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına ve/veya kredi kartına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin daha uzun olabileceğini, bu tutarın SATICI tarafından kredi kartına iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka veya yetkili ödeme kuruluşun işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.12- ALICI, SATICI’ya ait SİTE’ye üye olurken verdiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
6.13- SATICI’nın, ALICI tarafından SİTEye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
6.14- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
6.15- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam,virüs,truva atı vb) bulunamaz.
6.16- SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti ya da referans niteliği taşımamaktadır.
6.17- SATICI, SİTE’deki sistem hatalarından veya yasadışı yollarla SİTE’ye yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek koşul ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz. ALICI bu tip durumların yaşanması halinde SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.
6.18- İşbu sözleşme dahilindeki maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden bir üye, işbu ihlalden şahsen cezai ve hukuki olarak sorumludur. SATICI’yı bu ihlallerin sonuçlarından ari tutacaktır. İşbu ihlal nedeniyle hukuk alanına intikal eden bir durum oluşması halinde, SATICI üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunabilir.
6.19- SATICI, gerekli gördüğü durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde veya siparişte bir sorun tespit ettiği durumlarda, veya ALICI’nın vermiş olduğu iletişim kanallarından (telefon, e-posta, adres) ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 14 (ondört) gün süreyle dondurabilir. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile iletişime geçmemesi halinde ve ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa, SATICI, her iki tarafın da zarar görmemei için siparişi iptal edebilir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'nın sözleşmede yer alan iletişim bilgileri kullanılarak iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yolu ile bildirimde bulunulması ve ürünün 8. Maddede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
Bu hakkın kullanılması halinde,
a) ALICI, 3.kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün fatura aslını (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.), ve ürünlerin SATICI’nın adresine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneğini SATICI’ya ulaştırmakla yükümlüdür,
b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve sağlam bir şekilde kargolanmasını sağlayacak koruma ambalajları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın adresine teslim edilmesi gerekmektedir.
c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
d) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
e) Her türlü gıda ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına baglıdır. ALICI, her türlü iadeyi mutlak suretle orjinal kutu ve ürünün ambalajı (koruma bantı) bozulmaksızın, geldiği şekilde kargo koruma ambalajlanması ile yapmalıdır.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
g) SATICI’ya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilip geri ödemesi de ALICI kredi kartıne veya hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz.
h) Sipariş tutarının iadesiyle ilgili olarak aşağıdaki şartlar geçerlidir: ALICI’nın havale/EFT ile yaptığı ödemeler 14 gün içinde gönderici hesaba iade edilir; ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra azami 10 gün içerisinde kullanılan kredi kartına iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına ve/veya kredi kartına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin daha uzun olabileceğini, bu tutarın SATICI tarafından kredi kartına iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka veya yetkili ödeme kuruluşun işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ambalajı/mührü/paketi vb koruyucu unsurları açılmış olan ürünler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan ve/veya alınan hizmetlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, gıda takviyeleri ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

MADDE 9- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İşbu sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MADDE 11- YÜRÜRLÜK ALICI, Site üzerinden verilen siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişim gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin SİTE’de ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmalıdır.

SATICI

GO Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ALICI


 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek adına sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.